Kalkrik innsjøbunn av dy og gytje

map LC02-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new