Moderat kalkrik innsjøbunn av dy og gytje

map LC02-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new