Kalkfattig flarkgjøl-bunn på fast torv

map LC01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new