Svært kalkrik undervannseng i innsjø

map LB02-M050-03

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new