Moderat kalkrik undervannseng i innsjø

map LB02-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new