Moderat kalkrik helofytt-ferskvannssump

map LB01-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new