Svært kalkfattig afotisk innsjøbunn

map LA03-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new