Svært kalkfattig afotisk innsjøbunn

map LA03-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new