Kalkrik innsjø-sedimentbunn av leire i strandkant og karplantebelte

map LA02-M050-05

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new