Kalkrik innsjø-sedimentbunn av leire i strandkant og karplantebelte

map LA02-M020-06

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new