Kalkfattig innsjø-sedimentbunn av blokker i strandkant og karplantebeltet

map LA02-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new