Svært kalkfattig innsjø-sedimentbunn av silt til stein i strandkant og plantebeltet

map LA02-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new