Turbid innsjø-sedimentbunn

map LA02-M005-14

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter turbid og grunn sedimentbunn i innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sonen med sedimentbunn fra strandkantbeltet ned til grensa mot afotisk bunn og kompensasjonsdypet. Her er det tilstrekkelig lysinnstråling for planteproduksjon, men det er generelt lite vegetasjon på grunn av turbid og ofte kaldt vann.

  • Utbredelse og forekomst

    Forekommer i innsjøer i fjellområdene i landet med isbreer i nedbørfeltet. Kan også forekomme i innsjøer med sedimentbunn av leire i nedbørfeltet .

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for TU Turbiditet og VF Vannforstyrrelsesintensitet.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratets kornstørrelse, hvor turbiditeten må være gjennomsnittlig over 5 STS/l gjennom sommersesongen.