Noe kalkfattig innsjø-sedimentbunn av silt til sand i plantebeltet

map LA02-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter sedimentbunn dominert av silt og sand i karplante- og mosebeltet i noe kalkfattig innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sonen med fin sedimentbunn (DK_BC) fra strandkanten og så langt ned mot dypet som planter vokser (kompensasjonsdypet, DL_e). Denne kartleggingsenheten tørrlegges svært sjelden eller aldri fordi den ligger under normal lavvannstand og inneholder ofte vannplanter. Noe kalkfattig berggrunn og løsmasser med sandstein og glimmerskifer, gneis med amfibolitt eller gabbro i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten finnes nedenfor strandkanten i innsjøer med fin sedimentbunn, og med noe kalkfattig berggrunn og løsmasser i nedbørfeltet, uavhengig av størrelse.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, forekomst av vannplanter og vurdering av dybde og substratets dominerende kornstørrelse.