Svært kalkfattig innsjø-sedimentbunn av silt til sand i plantebeltet

map LA02-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter sedimentbunn dominert av silt og sand i karplante- og mosebeltet i svært kalkfattige innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sonen med fin sedimentbunn (DK_BC) fra strandkanten og så langt ned mot dypet som planter vokser (kompensasjonsdypet, DL_e). Denne kartleggingsenheten tørrlegges svært sjelden eller aldri fordi den ligger under normal lavvannstand og inneholder ofte vannplanter. Svært kalkfattig berggrunn med kvartsitt, gneis eller granitt med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten finnes nedenfor strandkanten i innsjøer med fin sedimentbunn, og med svært kalkfattig berggrunn og løsmasser i nedbørfeltet, uavhengig av størrelse.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, forekomst av vannplanter og vurdering av dybde og substratets dominerende kornstørrelse.