Svært kalkfattig innsjø-sedimentbunn av silt til sand i strandkant

map LA02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter strandkanter med fin sedimentbunn i svært kalkfattige innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sonen med sedimentbunn (DK_BC) i strandkanten, som kan tørrlegges i perioder, og ofte mangler vegetasjon. Denne sonen består av vannstrand-belte, også kalt hydrolittoralbeltet (DL_0), og sjøkantbelte (DL_a). Stranda ligger ofte i tilknytning til grunne partier i en innsjø. Kalkfattig berggrunn med kvartsitt, gneis eller granitt med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

  • Utbredelse og forekomst

    Kalkfattige strandkanter med silt og sand (fin innsjø-sedimentbunn) finnes i innsjøer med svært kalkfattig berggrunn og løsmasser i nedbørfeltet, uavhengig av størrelse. Innsjøer med strandsone av silt og sanden er gjerne noe vindutsatt (bølgepåvirket).

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratets kornstørrelse. Det er ofte svært sparsomt med vannplanter i denne kartleggingsenheten.