Turbid eufotisk fast innsjøbunn

map LA01-M050-05

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new