Svært kalkrik fast strandkant-innsjøbunn

map LA01-M050-04

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new