Turbid eufotisk fast innsjøbunn

map LA01-M020-05

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new