Svært kalkrik fast strandkant-innsjøbunn

map LA01-M020-04

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new