Moderat kalkrik fast strandkant-innsjøbunn

map LA01-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new