Turbid eufotisk fast innsjøbunn

map LA01-M005-13

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter turbid og grunn fastbunn i innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sonen med fast bunn fra strandkantbeltet ned til grensa mot afotisk bunn og kompensasjonsdypet. Her er det tilstrekkelig lysinnstråling for planteproduksjon, men det er generelt lite vegetasjon på grunn av turbid og ofte kaldt vann.

  • Utbredelse og forekomst

    Forekommer i innsjøer i fjellområdene i landet med isbreer i nedbørfeltet. Kan også forekomme i innsjøer med fastbunn og leire i nedbørfeltet , men dette er ikke så vanlig.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for TU Turbiditet og VF Vannforstyrrelsesintensitet.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratets kornstørrelse, hvor turbiditeten må være gjennomsnittlig over 5 STS/l gjennom sommersesongen.