Brakke til nesten normalsalte vannmassesystemer på polar havis-overflate

SC07-02

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM MARIN SALINITET

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
   Brakt
  • f
   Temmelig salt
  • g
   Nesten normalsalt
  • h
  • z