Poll

SC05-01

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM TERSKELHØYDE

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
   Terskel i fjærebeltet
  • y