Afotiske intermediære og dypvanns-havvannmassesystemer

SC01-02

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM HAV-VANNMASSER

  • A
  • B
  • C
   Intermediært vann
  • D
   Dyphavsvann
  • E