Afotiske atlantiske og arktiske havvannmassesystemer

SC01-01

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM HAV-VANNMASSER

  • A
  • B
   Atlantisk vann
  • C
  • D
  • E
   Arktisk vann