Eufotiske havvannmassesystemer sør for iskanten i Norskehavet og nordover

SA01-02

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM KATEGORIER AV ENDRET SKOGSMARK PÅ FASTMARK

  • a
  • b
   Norskehavet sør
  • c
   Norskehavet midt
  • d
   Norskehavet nord og barentshavet sør
  • e
   Grønlandshavet øst, barentshavet nord og polhavet