Eufotiske havvannmassesystemer sør for iskanten i Nordsjøen og skagerrak

SA01-01

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM KATEGORIER AV ENDRET SKOGSMARK PÅ FASTMARK

  • a
   Nordsjøen og skagerrak
  • b
  • c
  • d
  • e