Kalkrike lagdelte nye innsjø-vannmassesystemer uten fisk

FM01-04

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
   Sterkt intermediær
  • f
   Litt kalkrik
  • g
   Temmelig kalkrik
  • h
   Svært kalkrik
  • i
  • j
 • KM ÅPEN FORYNGELSESHOGST

  • A
  • B
   Polymiktiske vannmasser
  • K0
  • KA
  • KB
  • KC
  • KU
 • SA FISKESAMFUNNSKOMPLEKSITET

  • 0
   Naturlig fisketom vannforekomst
  • A
  • B
  • C
  • D