Kalkfattige grunne nye innsjø-vannmassesystemer uten fisk

FM01-01

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
   Svært kalkfattig
  • b
   Temmelig kalkfattig
  • c
   Litt kalkfattig
  • d
   Svakt intermediær
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j
 • KM ÅPEN FORYNGELSESHOGST

  • A
   Mono- og dimiktiske vannmasser
  • B
  • K0
  • KA
  • KB
  • KC
  • KU
 • SA FISKESAMFUNNSKOMPLEKSITET

  • 0
   Naturlig fisketom vannforekomst
  • A
  • B
  • C
  • D