Innsjø-vannmassesystemer med periodisk oksygenmangel

FC04-01

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM OKSYGENMANGEL

  • 0
  • a
  • b
   Periodisk oksygenfritt
  • y
 • LM FERSKVANN MED AVVIKENDE KJEMISK SAMMENSETNING

  • 0
   Ikke-avvikende
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F