Elvevannmassesystemer med fisk

FB03-02

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • SA FISKESAMFUNNSKOMPLEKSITET

  • 0
  • A
   Enkelt fiskesamfunn
  • B
   Moderat komplekst fiskesamfunn
  • C
   Komplekst fiskesamfunn i små og mellomstore sjøer
  • D