Elvevannmassesystemer uten fisk

FB03-01

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • SA FISKESAMFUNNSKOMPLEKSITET

  • 0
   Naturlig fisketom vannforekomst
  • A
  • B
  • C
  • D