Noe kalkfattige og klare grunne innsjø-vannmassesystemer med komplekst fiskesamfunn

FB02-15

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM HUMUSINNHOLD

  • 0
   Klar
  • a
   Temmelig klar
  • b
  • c
  • y
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
  • c
   Litt kalkfattig
  • d
   Svakt intermediær
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j
 • SA FISKESAMFUNNSKOMPLEKSITET

  • 0
  • A
  • B
  • C
   Komplekst fiskesamfunn i små og mellomstore sjøer
  • D
   Komplekst fiskesamfunn i store sjøer