Svært kalkfattige og humøse lagdelte innsjø-vannmassesystemer med komplekst fiskesamfunn

FB01-14

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • SA FISKESAMFUNNSKOMPLEKSITET

  • 0
  • A
  • B
  • C
   Komplekst fiskesamfunn i små og mellomstore sjøer
  • D
   Komplekst fiskesamfunn i store sjøer
 • LM HUMUSINNHOLD

  • 0
  • a
  • b
   Litt humøs
  • c
   Humøs
  • y
   Svært humøs
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
   Svært kalkfattig
  • b
   Temmelig kalkfattig
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j