Svært kalkrike og klare små grunne innsjø-vannmassesystemer uten fisk

FA02-14

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM VANNFORKOMSTSTØRRELSE

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
   Dam
  • h
   Stor pytt
  • i
   Liten pytt
  • z
 • LM VANNTILFØRSEL

  • 0
   Jordvann
  • A
   Innsjøvann
  • B
  • C
  • D
  • E
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
   Svært kalkrik
  • i
   Ekstremt kalkrik
  • j
 • LM HUMUSINNHOLD

  • 0
   Klar
  • a
   Temmelig klar
  • b
  • c
  • y