Øvre nedbørsmyr-tuenivå

VC01-05

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM VINDUTSATTHET

  • 0
   Uten vindpreg
  • a
   Temmelig sterkt vindpreget
  • b
  • c
  • y
 • LM TØRRLEGGINGSVARIGHET

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j
  • k
   Øvre supralittoral / bølgesprutbeltet / øvre tuenivå
  • l
  • y
 • LM PERMAFROST

  • 0
   Uten permafrost
  • A
 • LM MYRFLATEPREG

  • a
  • b
  • c
   Svakt myrflatepreg
  • d
   Sterkt myrflatepreg

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Øvre nedbørsmyr-tuenivå inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK