Stein- til blokkbunn i varm ferskvannskilde

OC02-07

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM JORDVARMEINNFLYTELSE

  • 0
  • a
  • b
   Klart jordvarmeinfluert
  • c
   Temmelig sterkt jordvarmeinfluert
  • d
  • e
  • y
 • LM FERSKVANN MED AVVIKENDE KJEMISK SAMMENSETNING

  • 0
   Ikke-avvikende
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
 • LM DOMINERENDE KORNSTØRRELSE

  • 0
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
   Stein
  • F
   Blokk
  • G
  • H

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Stein- til blokkbunn i varm ferskvannskilde inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK