Noe kalkfattig til kalkrik sedimentbunn i grotte

OA02-19

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM DOMINERENDE KORNSTØRRELSE

  • 0
  • A
  • B
  • C
   Sand
  • D
   Grus
  • E
   Stein
  • F
   Blokk
  • G
  • H
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
  • c
   Litt kalkfattig
  • d
   Svakt intermediær
  • e
   Sterkt intermediær
  • f
   Litt kalkrik
  • g
   Temmelig kalkrik
  • h
   Svært kalkrik
  • i
   Ekstremt kalkrik
  • j
 • LM HUMUSINNHOLD

  • 0
   Klar
  • a
   Temmelig klar
  • b
   Litt humøs
  • c
   Humøs
  • y
   Svært humøs
 • LM GROTTEBETINGET SKJERMING

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
  • y
   Innerste deler av dyp grotte
 • AD VEGETASJONSDIFFERENSIERING PÅ FERSKVANNSSEDIMENTBUNN

  • 0
   Uten differensiert vegetasjon
  • A
 • LM TURBIDITET

  • 0
   Klar
  • a
   Litt turbid
  • b
   Klart turbid
  • c
  • y
 • LM NÆRINGSTILFØRSELSTILLEGG

  • 0
   Uten preg av næringstilførselstillegg
  • a
   Litt preget av næringstilførselstillegg
  • b
   Klart preget av næringstilførselstillegg
  • c

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Noe kalkfattig til kalkrik sedimentbunn i grotte inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK