Afotisk oksygenfri marin bunn

MC08-04

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM OKSYGENMANGEL

  • 0
  • a
  • b
  • y
   Oksygenfritt
 • LM DYBDERELATERT LYSSVEKKING

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • y
   Afotisk belte

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Afotisk oksygenfri marin bunn inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK