Ekstrembrakk svært kalkrik dy- og gytjebunn

MC04-09

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM FINMATERIALINNHOLD

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
   Finmaterialrik
  • y
   Finmaterialdominert
 • LM MARIN SALINITET

  • 0
  • a
  • b
   Ultrabrakt
  • c
   Svært brakt
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • z
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
   Svært kalkrik
  • i
   Ekstremt kalkrik
  • j
 • AD SUKSESJON PÅ TRESATT MARK

  • 0
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
   Dy og gyttje
  • G
  • H
  • I
  • J
 • LM SEDIMENTBASERT FORSTYRRELSE

  • 0
   Uten sedimentasjonsforstyrrelsespreg
  • a
  • a
   Sterkt oseanisk seksjon
  • b
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • y

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Ekstrembrakk svært kalkrik dy- og gytjebunn inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK