Nokså brakk finmaterialrik bunn av overveiende uorganisk substrat

MC04-03

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • AD SUKSESJON PÅ TRESATT MARK

  • 0
   Overveiende uorganisk substrat
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
 • LM MARIN SALINITET

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
   Klart brakt
  • e
   Brakt
  • f
  • g
  • h
  • z
 • LM SEDIMENTBASERT FORSTYRRELSE

  • 0
   Uten sedimentasjonsforstyrrelsespreg
  • a
  • a
   Sterkt oseanisk seksjon
  • b
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • y
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
   Sterkt intermediær
  • f
   Litt kalkrik
  • g
   Temmelig kalkrik
  • h
  • i
  • j
 • LM FINMATERIALINNHOLD

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
   Finmaterialrik
  • y
   Finmaterialdominert

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Nokså brakk finmaterialrik bunn av overveiende uorganisk substrat inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK