Marine landskap

LA-M

Hovedtypegruppe

Hovedtypegruppa marine landskap er landskap som i sin helhet er dekket av hav og som mangler kystlinje.

Hovedtypene i marine landskap er definert på grunnlag av landformvariasjon på havbunnen. Det er et stort behov for mer kunnskap om marin naturvariasjon. Marine landskap er foreløpig ikke delt videre inn i grunntyper på landskapsnivået, pga. mangel på gode nok kartleggingsdata. Typiske landskapselementer som inngår i marine landskapstyper er natursystemer innenfor kategoriene saltvannsbunnsystemer og marine vannmasser.

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-M i NiN 2.3.