Marine dallandskap

LA-M02

Hovedtype

Større sammenhengende, langstrakte fordypninger i landskapet som i sin helhet befinner seg under havnivå.

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-MD i NiN 2.3.