Marine sletter

LA-M03

Hovedtype

Slettelandskap som i sin helhet befinner seg under havnivå og der høydeforskjellene innenfor et nabolag på 1 kilometer ikke overstiger 50 meter.

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-MS i NiN 2.3.