Nedskåret fjellhei-dallandskap med stor innsjø

I02-088

Grunntype

Områdene har sterkt innsjøpreg, og ligger ved innsjø som er større enn 8km². Områdene ligger over skoggrensen, med åpne men i hovedsak vegetasjonsdekte områder i fjellet. Vegetasjonen veksler mellom rabber, fjellheier, lesider og myrer.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • RM BREPREG

  • 0
   Uten isbrepreg
  • a
   Klart isbrepreget
  • b
 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
   Minimal arealbruk
  • a
   Lite arealbruk
  • b
  • c
  • d
  • e
 • SA VEGETASJONSDEKKE

  • a
  • b
  • c
   Hei og eng over skoggrensa
  • d
 • RM INNSJØPREG

  • 0
  • a
  • b
  • c
   Sterkt innsjøpreget
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
   Uten jordbrukspreg
  • a
   Klart jordbrukspreg
  • b
 • TF RELIEFF I INNLANDSDAL- OG FJORDLANDSKAP

  • a
  • b
  • c
   Nedskåret
  • d

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-ID-88 i NiN 2.3.