Innlandslandskap

LA-I

Hovedtypegruppe

Hovedtypegruppa innlandslandskap omfatter alle landskap uten kystlinje, og omfatter hovedtypene dal-, slette, ås- og fjellandskap.

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-I i NiN 2.3.