Nedskåret snaufjell-dallandskap med isbre

I02-075

Grunntype

Områdene har mindre tydelig innsjøpreg, og ingen vann/innsjøer som er større enn 2 km². Områdene av typen har isbre som er større enn 2km², eller som dekker mer enn en fjerdedel området. Områdene ligger over skoggrensen og er dominert av bart fjell og/eller blokkmark.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
   Minimal arealbruk
  • a
   Lite arealbruk
  • b
  • c
  • d
  • e
 • TF RELIEFF I INNLANDSDAL- OG FJORDLANDSKAP

  • a
  • b
  • c
   Nedskåret
  • d
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
   Uten jordbrukspreg
  • a
   Klart jordbrukspreg
  • b
 • RM INNSJØPREG

  • 0
   Uten innsjøpreg
  • a
   Noe innsjøpreget
  • b
  • c
 • RM BREPREG

  • 0
  • a
  • b
   Sterkt isbrepreget
 • SA VEGETASJONSDEKKE

  • a
  • b
  • c
  • d
   Bart fjell og nakne løsmasser over skoggrensa

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-ID-75 i NiN 2.3.