Nedskåret hei- og fjellskog-dallandskap med bygd/bebyggelse

I02-071

Grunntype

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • SA VEGETASJONSDEKKE

  • a
  • b
   Åpen hei og eng under skoggrensa
  • c
  • d
 • TF RELIEFF I INNLANDSDAL- OG FJORDLANDSKAP

  • a
  • b
  • c
   Nedskåret
  • d
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
   Uten jordbrukspreg
  • a
   Klart jordbrukspreg
  • b
 • RM INNSJØPREG

  • 0
   Uten innsjøpreg
  • a
   Noe innsjøpreget
  • b
  • c
 • RM BREPREG

  • 0
   Uten isbrepreg
  • a
   Klart isbrepreget
  • b
 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
  • a
  • b
   Bebygde områder
  • c
  • d
  • e