Åpent lavlands-dallandskap med stor innsjø og jorbruk og småby

I02-025

Grunntype

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
  • a
  • b
  • c
   Tettbebyggelse
  • d
  • e
 • RM BREPREG

  • 0
   Uten isbrepreg
  • a
   Klart isbrepreget
  • b
 • SA VEGETASJONSDEKKE

  • a
   Skog eller potensiell skog
  • b
  • c
  • d
 • TF RELIEFF I INNLANDSDAL- OG FJORDLANDSKAP

  • a
   Åpent
  • b
  • c
  • d
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
  • a
  • b
   Jordbruksdominert
 • RM INNSJØPREG

  • 0
  • a
  • b
  • c
   Sterkt innsjøpreget